Retourneren

Het kan voorkomen dat u uw order volledig of gedeeltelijk wilt retourneren. Op deze pagina leggen wij u graag uit hoe het werkt. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze klantenservice via mail: info@accubaas.nl zodat we u kunnen helpen bij het retourneren van uw product.

Voor de levering van goederen:
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Vul in: Naam bedrijf, straat & nr., postcode & plaats, e-mailadres, telefoonnr.) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Voor diensten:
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van sluiting van de overeenkomst.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Vul in: Naam bedrijf, straat & nr.,
postcode & plaats, e-mailadres, telefoonnr.) via een ondubbelzinnige verklaring (bv.
schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Voor digitale inhoud:
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van sluiting van de overeenkomst.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Vul in: Naam bedrijf, straat & nr.,
postcode & plaats, e-mailadres, telefoonnr.) via een ondubbelzinnige verklaring (bv.
schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waarde vermindering van de goederen die het gevolg
is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Scroll Up